Výroční členská schůze

Autor: Antonín Štěrba <a.sterba(at)seznam.cz>, Téma: Náš klub, Vydáno dne: 28. 06. 2018Ve středu 27.6.2018 se konala výroční členská schůze šachového oddílu. Zahájena byla předsedou Davidem Ulrichem s více než hodinovým zpožděním, kdy se čekalo na opozdilce abychom byli usnášeníschopní. Zprávu o hospodaření s financemi přednesl Josef Šmejkal. Po tomto předal D.Ulrich nejmladším členům zdařile graficky zpracované šachové vysvědčení. Dalším bodem bylo hodnocení našich družstev v soutěžích. Za A tým, který skončil na 3.místě KS B, Libor Kryšpín vyhlásil nejlepším hráčem Jakuba Eliáše. B tým skončil na 2. místě RP B a David Ulrich vyhodnotil též Jakuba Eliáše jako nejlepšího. Tým C skončil v soutěži RS C na 3. místě a nejlepším hráčem se stal Milan Fek, který byl nejlepší na 4. šachovnici i absolutně s největším bodovým ziskem 8,5 bodu z 10 partií. Dále byly rozdány poháry za oddílový přebor. Ten vyhrál Adam Harcuba před Jakubem Eliášem se stejným bodovým ziskem 11,5 bodu. Následovala diskuse, kdy Jindřich Řezáč přednesl návrh na změnu tempa v partiích oddílového přeboru, návrh byl po těsném hlasování přijat. Nově tedy bude 1:15 hod. +30 vteřin za tah na partii.